Aanleg en vervanging van beschoeiing
en bestrating rondom sluis in Leerdam.

Opdrachtgever: Heijmans Restauratiewerken