Vernieuwen van de haven van Rumpt.
Aanbrengen van een nieuwe damwand.

Opdrachtgever: Gemeente Rumpt