Kinderdagverblijf De Torenuiltjes, Bilthoven.
Aanleg van een speeltuin.

Opdrachtgever: De Torenuiltjes